Akcja Katolicka

PARAFIALNY ODZIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ (POAK)

Przy parafii  Ducha Świętego w Kościanie

 • POAK został powołany uchwałą Zarządu DIAK Archidiecezji Poznańskiej na wniosek proboszcza ks. kan. Czesława Małychę w dniu 10.10.2014 roku.
 • Ks. Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki mianował w dniu 12.11.2014 roku prezesa POAK parafii pw. Ducha Św. – Stefana Żurkiewicza
 • Członkowie POAK:
 1. Jadwiga Drozda
 2. Jarosław Kamiński
 3. Ewa Łożyńska
 4. Marek Menzel
 5. Pelagia Rabiega
 6. Bogumiła Rudawska
 7. Sebastian Sikora
 8. Ewa Stachorzak
 9. Katarzyna Walkowiak
 10. Łucja Wośkowiak
 11. Stefan Żurkiewicz

Prezes Zarządu

Stefan Żurkiewicz

Parafialny Asystent Kościelny

Ks. kan. Czesław Małycha

Wiceprezes                                  Sekretarz                                      Skarbnik

Marek Menzel                    Jadwiga Drozda                      Ewa Łożyńska

 • Spotkania formacyjne odbywają się cyklicznie w każdy trzeci piątek miesiąca po wieczornej Mszy św. i Nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego.

Serdecznie zapraszamy na spotkania nowych członków oraz sympatyków Akcji Katolickiej.