Różaniec Rodziców za dzieci

Różaniec Rodziców za dzieci (Aktualizacja z dn. 2023.06.25)

Propozycje rozważań do tajemnic różańcowych Różańca Rodziców – kliknij

Wspólnota Różańcowa Rodziców modlących się za dzieci, która istnieje przy naszej parafii to grupa modlitewna, która powstała po raz pierwszy w Gdańsku w 2001r. Przyświecała jej myśl, aby objąć duchowym wsparciem dzieci i rodziny, z pełną świadomością  ważności „inwestowania” w duchowość własną i dzieci.

Uczestnik Różańca Rodziców podejmuje się  modlitwy w intencji swoich dzieci oraz w intencji dzieci pozostałych członków danej róży (20 osób, rodziców), a w zamian inni rodzice z tej róży modlą się za jego dzieci.

Każdy z rodziców odmawia codziennie jedną dziesiątkę różańca z przypisaną mu na dany miesiąc tajemnicą. W ten sposób za dzieci tego rodzica odmówiony jest codziennie cały różaniec. Każda z tych osób indywidualnie (w domu,

w drodze do pracy, itp.) odmawia codziennie jedną tajemnicę różańca, tzn.:

– 1 raz Ojcze nasz,
– 10 razy Zdrowaś Maryjo,
– 1 raz Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen

W związku z tym, że każdy codziennie odmawia jedną tajemnicę różańca, przy czym każdy inną, każdego dnia odmawiany jest cały różaniec- część radosna, światła, bolesna i chwalebna.

Obecnie przy Parafii Pana Jezusa istnieje siedem Róż Różańca Rodziców.

1. Św. Joanny Beretty Molli
2. Św. Rity z Casci,
3. Św. Perpetuy,
4. Św. Felicyty
5. Św. Józefa (ojców)
6. Maria Zelia Martin
7. Ludwik Martn

INFORMACJE O PATRONACH RÓŻ – KLIKNIJ I ZAPOZNAJ SIĘ Z ICH HISTORIĄ – kliknij

IMIONA DZIECI Z RÓŻAŃCA RODZICÓW – kliknij

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do modlitwy różańcowej

w intencji dzieci. Dołączyć może każdy, komu zależy na duchowym wspieraniu swoich dzieci  teraz i w przyszłości. Można modlić się za własne dzieci, za dzieci, których jesteśmy chrzestnymi czy za potomstwo, za które nikt się nie modli ( w domach dziecka, w przypadku bezdomności i osierocenia dzieci w krajach ubogich) w związku z tym nie trzeba być rodzicem.

Dlaczego warto modlić się za swoje dzieci modlitwą różańcową? 

Każdy rodzic pragnie, by jego dziecko było szczęśliwe, skończyło szkołę, czasem studia, miało przydatny zawód, wspaniałą rodzinę, czy też wypełniało inne powołanie. Każdy rodzic pragnie…, ale we wspólnocie łatwiej jest to wyprosić, w tej intencji się modlić i otrzymać wsparcie od innych.

Samemu trudno poradzić sobie z wyzwaniami, z wszechobecnymi zagrożeniami jakie czyhają na nasze dzieci, z powodu naszych błędów, braku wiedzy czy zaniedbań nasze dzieci mogą doświadczać zła. Także żadne pieniądze nie zapewnią dziecku bezpieczeństwa.

Co uzyskujemy uczestnicząc  w danej róży?

  • ofiarowujemy codziennie  najpiękniejszy prezent naszym dzieciom- ogrom łaski związanej z odmawianiem różańca w róży, okazją mogą być np. imieniny, urodziny, Pierwsza Komunia Św., Bierzmowanie, Ślub…
  • pewność, że zawsze ktoś każdego dnia modli się za moje dzieci, nawet wtedy, gdy sam zapomnę. Jeśli nikt nie zapomni, to codziennie za nasze dzieci odmówiony jest cały różaniec!
  • świadomość wspólnej modlitwy i niezachwianej opieki Bożej nad dzieckiem daje rodzicowi niesłychany spokój i często uwalnia od lęków o dziecko i jego bezpieczeństwo teraz i w przyszłości,
  • modlitwa ta często uzdrawia relacje w rodzinach scala je. Kiedy rodzice podejmują modlitwę za dzieci, jest to okazja do rozpoczęcia wspólnej modlitwy w rodzinie.
  • Jezus nie szczędził swojego życia dla żadnego człowieka. Poświęć 3-5 minut modlitwy dziennie dla swojego dziecka! Z pewnością przysporzy

to mu autentycznego duchowego dobra!

Dlaczego akurat Różaniec Rodziców?

Różaniec Rodziców zaistniał w Polsce w 2001 roku. Konkretne świadectwa rodziców (wyleczenie z wielu chorób, zanik  kłopotów wychowawczych, wyjście z różnych uzależnień) potwierdzają, jak bardzo owocna jest ta modlitwa.

Może Bóg udziela tylu łask dlatego, że z nami jest Maryja – wzór rodzicielskiej miłości, ale z pewnością też dlatego, że jest to modlitwa wspólnotowa, że ta modlitwa uczy nas pokory poprzez zwrócenie uwagi na swoje osobiste nawracanie się i swój własny rozwój duchowy przez wstawiennictwo patrona danej róży. Gdy zaczęły pojawiać się konkretne owoce tej modlitwy, coraz więcej osób chciało do niej przystąpić. Obecnie w całej Polsce i na świecie modli się w taki sposób tysiące rodziców –  możesz i Ty – jeśli chcesz!

Obecnie w naszej parafii wspólnota, która zawiązała się w czerwcu 2018 roku liczy 127 rodziców. [stan na 06.2023]

Jeśli pragniesz przystąpić do wspólnoty zapraszamy na Eucharystię w intencji dzieci i rodziców ( dokładna data  podana zawsze w ogłoszeniach parafialnych). Podczas tej Mszy Św. osoby zainteresowane mogą przystąpić do wspólnoty poprzez uroczysty akt przyjęcia, zawierzenia siebie i swoich dzieci Maryi.

ZAPRASZAMY!!!