Nasze powołania

Z parafii pochodzą:

KAPŁANI: (data święceń)

  • ks. Stanisław Matuszewski (1954)
  • ks. Wawrzyniec Ratajczak – benedyktyn (1959)
  • ks. Grzegorz Napierała – oblat (1983)
  • śp. ks. Krzysztof Woźny (1987) + 27 lipca 2012
  • ks. Dawid Wasielewski (2013)
    Pochodzi z parafii pw. św. Karola Boromeusza w Kościanie Skierowany od 1 lipca 2013 roku do parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Rawiczu. Obecnie: mianowany wikariuszem parafii pw. św. Marcina Biskupa w Swarzędzu – 25.8.2015 r.

SIOSTRY ZAKONNE: (data ślubów wieczystych)

  • S. Maria Magdalena Glumińska – Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (1977)
  • S. Maria Koszewska – Małe Siostry Jezusa (1983)
  • S. Karola Chraplak – nazaretanka (1993)