Szafarze

Grze­go­rz Deni­se­wi­cz
Wło­dzi­mie­rz Gier­szal
Jaro­sław Kamiń­ski
Arka­diu­sz Kwa­śny
Jakub Paw­lak
Sewe­ryn Pie­przyk
Łuka­sz Posta­rem­czak
Leszek Rataj­czak
Pio­tr Sie­jek
Bro­ni­sław Sta­cho­rzak
śp. Marian Nowak
Marek Woź­ny
Ste­fan Zamel­czyk