Szafarze

Grze­gorz Denisewicz
Wło­dzi­mierz Gierszal
Jaro­sław Kamiński
Arka­diusz Kwaśny
Jakub Paw­lak
Sewe­ryn Pieprzyk
Łukasz Posta­rem­czak
Leszek Rataj­czak
Piotr Sie­jek
Bro­ni­sław Stachorzak
śp. Marian Nowak
Marek Woź­ny
Ste­fan Zamelczyk