Szafarze

Grze­gorz Deni­se­wicz
Wło­dzi­mierz Gier­szal
Jaro­sław Kamiń­ski
Arka­diusz Kwa­śny
Jakub Paw­lak
Sewe­ryn Pie­przyk
Łukasz Posta­rem­czak
Leszek Rataj­czak
Piotr Sie­jek
Bro­ni­sław Sta­cho­rzak
śp. Marian Nowak
Marek Woź­ny
Ste­fan Zamel­czyk