Teksty pieśni o Krzyżu

Pieśń śpiewana przed Mszą Świętą na odsłonięcie Krzyża.

Zawitaj, zawitaj…

Zawitaj, zawitaj nadziejo zbawienia
O Krzyżu, tam Zbawca nasz znosił cierpienia
Wspomóż łaską sprawiedliwych
Bądź nam grzesznym litościwy

O Jezu, do Krzyża sromotnie przybity
W koronie cierniowej, ranami okrytySpojrzyj na nas z wysokości
Spuść nam promień Swej miłości

O Trójco, Tyś źródłem naszego zbawienia
I Tobie lud wszelki wygłasza swe pienia
Daj nam grzesznym Krzyża męstwo
Daj Swe błogosławieństwo

Pieśń śpiewana po Mszy Świętej na zasłonięcie Krzyża.

Żegnam Cię Krzyżu…

Żegnam Cię Krzyżu mój święty i BoskiKtóry osładzasz mi życie i troski
któryś mi wzorem mych cierpień z ukrycia
Któryś nadzieją wiecznego tam życia

Żegnam Cię Krzyżu mój święty przedziwny
Spraw to, bym krzyż mój codzienny i trudny
Nosił wytrwale i chętnie ukochał
Przyjął krzyżyki te, które Bóg dał

Żegnam Cię Krzyżu mój święty promienny
Wielbię Cię Krzyżu w mym życiu codziennym
Chcę Cię uwielbiać i także w wieczności
Gdy Bóg powoła do Swojej Jasności